Jak hrát fotbal za SK Dolní Chabry?

KROK 1: > 

Každý, kdo chce být členem fotbalového oddílu musí splnit následující podmínky:

1.    stát se členem FAČR

·         – přihláška do FAČR  je zde: FAČR PŘIHLÁŠKA SK DOLNÍ CHABRY.pdf

·          – informace ohledně členstí ve FAČR naleznete zde: clenstvi.fotbal.cz/

·         – přihlášku schvaluje klub, do kterého se člen hlásí, pokud se hlásíte k nám, jedná se o klub č. 1080021

·         Sportovní klub Dolní Chabry.

·         – přihláška je podmíněna platbou členského příspěvku 200,- Kč na  osobu / u osob do 18ti let 100,- Kč

·         – po schválení klubem a zaplacení příspěvku Vám bude přiděleno členské číslo /ID FAČR/

·         – schválení provedeme po Vaší návštěvě u nás v klubu

 

2.    stát se členem SK Dolní Chabry

·         – přihlášku obdržíte u nás na hřišti kde ji společně vyplníme, popř. je přihláška ke stažení zde: Prihlaska-do-SK-Dolní-Chabry.doc

·         – nezapomeňte na fotografii pasového formátu /4,5 x 3,5/

·         – u dětí do 15ti let přihlášku podepisuje i zákonný zástupce

– společně s přihláškou vyplní budoucí člen i nezbytný formulář k registraci pro vydání registračního průkazu (formulář je k dispozici u sekretáře klubu)

·         – úřední hodiny sekretáře SK jsou ve čtvrtek od 18 do 19 hodin v areálu SK.

Kontakt na sekretáře SK: Hofman Miloslav  tel: 602 622 589

e-mail: sekretar@skchabry.cz 

  3. Vyřídit si klubové povinnosti člena

·         – jedná se o zaplacení členského příspěvku, informace dostanete od sekretáře

·         – informace o členských příspěvcích jsou zveřejněny v sekci členské příspěvky.

 

 

Členské příspěvky platné od roku 2019

Stávající výbor SK  předložil členům SK roční rozpočet klubu a na jeho základě navrhl nové roční členské příspěvky. Po předložení pozměňovacích návrhů byly odsouhlaseny členské příspěvky takto:

Příspěvky:    Žákovské členství                                                                  4.000,-Kč/ rok

                      Řádné členství muži hrající za A , B tým                            4.000,- Kč/rok

                      Řádné členství  muži hrající za starou gardu                    1.000,- Kč/rok

                      Řádné členství- udržovací poplatek, nehrající člen            500,- Kč/rok

      

Slevy na příspěvcích: U žákovského členství byla odsouhlasena sleva pro sourozence:  1 dítě 4.000,- Kč, 2 a další dítě 3.500,- Kč a další dítě 3.000,-Kč. 

Termín úhrady členských příspěvků: Členské příspěvky se platí dvakrát ročně na účet SK, a to za

 1. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.3.   50%

 2. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.9.   50%

 

Údaje k platbě jsou následující:

Bankovní účet: 205947329/0800  – Česká spořitelna spořitelna
Zpráva pro příjemce: napište příjmení dítěte a rok narození