VALNÁ HROMADA 2014

Dne 7.11.2014 proběhla Valná hromada SK Dolní Chabry na které byli projednány  a schváleny tyto body.

Stanovy SK Dolní Chabry

Z důvodu nového občanského  zákoníkem bylo potřeba upravit a schválit  aktualizované stanovy klubu.

Volba orgánů SK

Na Valné hromadě proběhla volba výkonných orgánů SK s tímto výsledkem.

Výbor :                         Vladimír Šmicer, Martin Knížek,
Miloslav Hofman, Petr Klouček, Václav Šperl, Zdeněk Peclinovský,
Vlastimil Tomšů.

Smírčí komise:          Pavel Vosátka, Tomáš Linek, Vlastimil Šilhavetský

Kontrolní komise:     Jiří Fišmistr, Jiří Hronek, Antonín Nikodým